Samövning med musikskoleelever från
Stenungsund, Tjörn och Orust: