Kontaktuppgifter för Stenungsunds Musikkår:

 

Vi övar i Aulan, Nösnäsgymnasiet Stenungsund.

 

 Vår epost-adress är:

 

Kontakta oss gärna!