Välkommen   |  Konserter   |  Bildarkiv   |  Ljudarkiv   |  Historik   | Kårinfo   | Kontakta oss 

Gästartister:  •  Lasse Lönndahl       Lasse Lönndahl 
  • Stefan Ljungqvist Stefan Ljungqvist     

Uppdaterad 2013-12-28 

Bilder från olika arrengemang med kåren:

 dirigentOrkestermedlemmar i närbild 

Resebild  Musikkåren har varit ute och rest

musiskoleelever Samövning med musikskoleelever

nationaldag Nationaldagen = Framåt Marsch!

Lucia Lucia i Kulturhuset Fregatten 

julspelning Julspelning på torget

dirigentBakom kulisserna 2007 

schwerin Resan till Schwerin juni 2008 

em-invigning Invigning EM-golf damer 2008-07-07 

nostalgikonsert Nostalgikonsert 2009-10-12 

   Julkonsert 2009-12-03  

 Resan till Lübeck juni 2010 

   Julkonsert 2010-12-02 

   Konserter i juletid 2013  --> Ny!